Om Nørrebro Lokaludvalg

Nørrebro Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Nørrebro skal udvikles. Du kan samarbejde med os:

Vi har et stort netværk i bydelen og et omfattende kendskab til bydelens projekter. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring Nørrebros udvikling, konkrete igangværende tiltag eller hvis du søger input og samarbejdspartnere til eget dit projekt.

Læs folder om Nørrebro Lokaludvalg her

 

Formalia

Lokaludvalget har til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på gennemsnitligt 3,3 mio kr. Lokale foreninger, organisationer mv. kan søge lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter fra disse puljemidler.

Nørrebro Lokaludvalg har til opgave at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for Nørrebro. Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Nørrebro Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

Historie

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 at etablere lokaludvalg i alle bydele i løbet af valgperioden 2006-2009. I foråret 2008 etablerer Københavns Kommune et lokaludvalg på Nørrebro. I 2010 blev alle Lokaludvalgene lagt ind under Center for Sikker By

Nørrebro Lokaludvalg er ikke identisk med Nørrebro Lokalråd, men Lokaludvalget viderfører mange af de funktioner som Lokalrådet før varetog.