Om Nørrebro Lokaludvalg

Nørrebro Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Nørrebro skal udvikles. Vi er bindeled mellem borgerne på Nørrebro og politikerne i Borgerrepræsentationen. Vi tager del i alle processer, der vedrører udviklingen af Nørrebro. Vi rådgiver Kommunen i forbindelse med den lokale byplanlægning. Vi sørger for at idéer og ønsker fra Nørrebros borgere bliver hørt - det gælder alt fra kulturlivet til skoledistrikter, trafiksanering og anlægsprojekter i bydelen.

Du kan samarbejde med os:

Vi har et stort netværk i bydelen og et omfattende kendskab til bydelens projekter. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring Nørrebros udvikling, konkrete igangværende tiltag eller hvis du søger input og samarbejdspartnere til eget dit projekt.

 

Fakta
I Lokaludvalget sidder der 23 medlemmer, hvoraf de 8 er udpeget fra hvert af de politiske partier der sidder i Borgerrepræsentationen på Rådhuset. de resterende 15 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger på Nørrebro. Idræts-, skole-, kultur-, ældre- og boligområdet er eksempelvis repræsenteret i Lokaludvalget.   

Nørrebro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg på Rådhuset, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for Nørrebro. Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i Kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Nørrebro Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i form af Bydelsplanen i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen, og har til dette formål årligt en pulje på gennemsnitligt 3,3 mio kr. Lokale foreninger, organisationer og borgere kan søge Lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter og projekter fra disse puljemidler. Læs mere her

Historie
Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 at etablere lokaludvalg i alle bydele i København i løbet af valgperioden 2006-2009. I foråret 2008 etablerede Københavns Kommune et lokaludvalg på Nørrebro. Du kan læse mere om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside.

Nørrebro Lokaludvalg er ikke identisk med Nørrebro Lokalråd og bydelsrådet - der eksisterede i perioden før lokaludvalgene, men Lokaludvalget viderfører mange af de funktioner som Lokalrådet før varetog.

Se vores fine animerede film: