Kim Christensen, Socialdemokraterne
(Formand for Nørrebro Lokaludvalg)

Jeg er født i 1956, opvokset i Brønshøj og har boet på Nørrebro siden 1977. Jeg er gift med Merete, far til Mai og Rune og har siden 1994 boet på Nørrebrogade i hjertet af Nørrebro. Jeg blev medlem af Socialdemokratiet i 1981, hvor jeg tidligere har været kredsformand for 12’Kreds Bispeeng i adskillige år. Amtsudannelsessekretær for Socialdemokratiet var jeg også en årrække og blev senere kandidat, suppleant og valgt til Borgerrepræsentationen.  

Det arbejder jeg for på Nørrebro
Jeg har i mange år været formand for og medlem af Nørrebro Lokalråd, hvor jeg var aktiv i forbindelse med etableringen af bydelsråd i København og på Nørrebro. Jeg var desuden medlem af ”demokratiudvalget” i sidste valgperiode som medlem af Københavns Borgerrepræsentation. På denne baggrund var det naturligt for mig at ofre tid og kræfter på at få Nørrebro Lokaludvalg til at blive et godt og velfungerende lokaludvalg i København. Jeg er gået ind i Nørrebro Lokaludvalg, da jeg gerne vil være med til at udvikle modellen for bydelens demokratiske medindflydelse på Københavns styre og udvikling. Som formand for lokaludvalget holder jeg mig orienteret om alt gruppe- og udvalgsarbejde, men med min særlige interesse i de mange store planer, der omfatter Nørrebro er det naturligt for mig at være aktiv i Byrum – og Trafikgruppen.

Tillidsposter


Baggrund
Student (matematisk – fysisk)                                           1976
Værnepligtig soldat (Bornholm, Nordsjælland)
Ansat i DKA                                                                      1977
Diverse projekter og TR for HK personalet
Afdelingsleder i HK Danmark                                              1981
Sekretariatschef i SIND                                                      2000
Konsulent og underviser HK Holbæk senere HK Sjælland        2002
Faglig sekretær i HK Trafik & Jernbane                                2008 -

Fritid
Mangeårig sæsonkortholder og fanklubmedlem af FCK fodbold. Jeg har ligeledes en stor interesse i kriminallitteratur, historie, militærhistorie og militærflyvning. Dette kombineres med modelbygning og bemaling af ”tinfigurer”. Og så nyder jeg ellers livet med familien, både i sommerhuset og på sejlture.

Kontakt
E-mail: 55kc@hk.dk, kim@christensen.ac
Telefon: 51 23 96 35 – 35 85 57 01
Find mig på facebook.com